Actua

view:  full / summary

Persbericht 23.03.2014

Posted by sander_vandurme on March 30, 2014 at 8:00 AM Comments comments (44)

Burgemeester Johan Van Durme kandidaat op de Vlaamse lijst.

In Oost-Vlaanderen is de CD&V klaar met de lijstvorming voor de verkiezingen van 25 mei a.s.  De CD&V opteerde daarbij in eerste instantie voor kandidaten waarvan met stelligheid kan worden gezegd dat ze het volk vertegenwoordigen. M.a.w. de partij koos voor mensen die erg goed zijn ingebed in hun lokale gemeenschap, dus voor mensen die in hun eigen regio of gemeente, veel erkenn...

Read Full Post »

Rss_feed